Gizlilik Politikası ve Çerezler Kanunu

ESKİŞEHİR DURUM eskisehirdurum.com olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda, eskisehirdurum.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak isteriz.

eskisehirdurum.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile ilintili şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profil çıkarma için kullanılabilinecek ve sınıflandırılabilecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

eskisehirdurum.com, web sitesinde ayrıcalıklardan faydalanabilmeniz için kişisel bilgilerinizden bazıları (isim, adres, telefon, e-posta bilgileriniz, vb.) sizlerden talep etmektedir. İlgili kişisel verileriniz sitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile, çağrı merkezimizi arayarak telefonla görüşme yolu ile toplanabilir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME GAYELERİMİZ:

Eskisehirdurum.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve gayeleri dâhilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Açık rıza” ile, 2’inci fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, c bendi uyarınca  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,  d fıkrası uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Açık rıza” ve 3. Fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi”, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

Sunduğumuz  ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi için; Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi için, eskisehirdurum.com’un sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya yürütülmesi için;

eskisehirdurum.com,  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri yararlandırmak amacıyla gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, üye/kullanıcı talep ve/veya şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi;

eskisehirdurum.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla; eskisehirdurum.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi, eskisehirdurum.com faaliyetlerinin işin gerekliliklerine ve/veya ilgili mevzuata elverişli olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi,  eskisehirdurum.com operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi eskisehirdurum.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, sigorta işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, vergi işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi, üretim, tedarik ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi;

eskisehirdurum.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; Lojistik Depolama, Sipariş, Ürün Tedariki, Reklam Verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, eskisehirdurum.com’dan aldığınız hizmet sırasında satın aldığınız hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlem güvenliği, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları gibi farklı mecralarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel üretilen teklifler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM SEBEBİ

eskisehirdurum.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak, daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile, eskisehirdurum.com  iş ortakları olan e-posta iletim firmaları; Sosyal medya şirketleri, (Örneğin, facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri); İnternet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve tr.search.yahoo.com) SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, eskisehirdurum.com adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümü, profil çıkarma desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

eskisehirdurum.com tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen eskisehirdurum.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, eskisehirdurum.com ve eskisehirdurum.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi,  eskisehirdurum.com tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri yararlandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi gayeleriyle iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

eskisehirdurum.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

eskisehirdurum.com, KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır. eskisehirdurum.com’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz sharkaviation.com.tr internet sitesine üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile, sharkaviation.com.tr tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, eskisehirdurum.com’a erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. eskisehirdurum.com tarafından kişisel verileriniz, tamamen ya da bir kısım otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve hedefleri kapsamında ve işbu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve gayeler doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

VERİ GÜNLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ayrıca üye olmadan da eskisehirdurum.com internet sayfasına giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız bir kısım teknik verileri internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına bir kısım bilgiler onayınız olmasa dahi kaydedilir (Örneğin eskisehirdurum.com internet sitesine, giriş tarihi, giriş zamanı, IP adresi, site içinde görüntülenen sayfaların adresleri vb.); Bu bilgiler tarafınızca eskisehirdurum.com internet sayfasında bağlanıldığında, istenilen içeriğin doğru biçimde tarafınıza internet üzerinden teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz teknik bir yönüdür. eskisehirdurum.com işbu verileri ek olarak, sistemle ilgili sorunların belirlenmesi ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için kullanıcıların IP adresini ve veri günlüğü kayıtlarını belirlemekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, gerektiğinde kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı istatiksel bilgi toplamak amacı ile kullanılabilir.

eskisehirdurum.com içeriğinde Google’ın Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Kullanıcılar, reklam ayarlarını kullanarak, görüntülü reklamcılık için Google’ın kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirilebilirsiniz. Google ile sağlanan demografik bilgiler, internet sitesini ve varsa internet sitesi üzerinden verilen reklamları, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek gayesiyle kullanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

eskisehirdurum.com elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu KVKK Aydınlatma Metninde, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’n niteliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. eskisehirdurum.com Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya mevcut ise taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden ve/veya taraflar arasında başkaca bir nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, eskisehirdurum.com’a başvurarak kendileriyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

eskisehirdurum.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre 

belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Çerezler ya da bilinen diğer ismiyle cookies, masaüstü ya da mobil cihazlar ile sitemize girdiğinizde cihazlarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler genellikle geldikleri site isimlerini, kullanım ömürlerini ve rastgele sayılardan oluşan değerler içerir.

Biz çerezleri sitemizin daha kolay kullanılması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak önünüze çıkması ve kullanıcılarımıza bunlara yönelik reklam gösterimi için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerezleri okuyarak, size daha uygun internet siteleri sunulması ve tercihlerinizin hatırlanması sağlanıyor. Çerezler sitemizi kullanımınızı hızlandırıyor. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve sitemizin kullanışlılığını ve tasarımını buna göre düzenlemek için kullanıyoruz.

Kullandığımız çerezler oturum çerezleri (session cookies) ve kalıcı çerezler (persistent cookies) olmak üzere 2 tür. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir. Tarayıcınız kapatınca silinirler. Kalıcı çerezler siz silinceye ya da kullanım ömürleri doluncaya kadar kalırlar.

Üçüncü Parti Çerezleri 

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile istatiksel bilgi toplama hizmeti veren, sitemizde kullanılan bu servis sağlayıcılar hizmetlerini sunabilmeleri için sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bizim adımıza cihazlarınıza çerez kaydedebilir. 

eskisehirdurum.com çerezleri ayrıca; arama motorlarını, eskisehirdurum.com web sitesini, mobil sitesi ve/veya eskisehirdurum.com sitesinin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Bu amaçla; size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine, mobil sitesine ve eskisehirdurum.com sitesinin reklam verdiği web sitelerine, mobil uygulama ve/veya mobil sitesine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Kişiselleştirilmiş bu reklamları sunarken, eskisehirdurum.com sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirsiniz?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome için: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer için: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mozilla Firefox için: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Safari için: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem eskisehirdurum.com sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin eskisehirdurum.com sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya eskisehirdurum.com sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Çalışma Saatleri: Hafta içi-Hafta sonu: 7/24

Her türlü sorunuz için 0 222 606 04 86 NO’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

Talepleriniz İçin: 

Veri Sorumlusu: Eskişehir Durum

Adresi:  Deliklitaş Mah. Hamamyolu Cad. No:59 K:6 D:4 PK:26030 Odunpazarı /Eskişehir

e-posta: haber@eskisehirdurum.com

Tel: 0 222 606 04 86